אנו נשים פמיניסטיות השואפות לקדם את מעמד הנשים בחברה הפלסטינית - ישראלית.
אנו מאמינות ששינוי חברתי הינו בר-השגה וכי ניתן לקדמו באמצעות העצמת נשים.
מטרתנו היא לעודד נשים ליטול תפקיד פעיל במרחב הפרטי והציבור כאחד ולתרום מניסיונן ומתפיסת עולמן למען הכלל.
אנו פועלות להשגת הכרה בצרכיהן של הנשים בחברתנו מתוך תקווה להבטיח את זכויותיהן של כלל הנשים.